Εξειδικευμένη μονάδα Κλινικής και Μοριακής Αλλεργιολογίας στη Θεσσαλονίκη

Το Precision Medicine Clinic - Allergy Unit, αποτελεί μία σύγχρονη μονάδα πολυδύναμων αλλεργιολογικών ιατρείων, προσαρμοσμένο στα πλαίσια που ορίζει η έννοια της Ιατρικής στοχευμένης Ακριβείας.

Η Αλλεργιολογία αποτελεί ακραιφνή ειδικότητα και συνεπώς όπως ορίζει η ετυμολογία της λέξης, η διερεύνηση των αλλεργιών (αντιδράσεων υπερευαισθησίας) όπως και η ειδική θεραπεία απευαισθητοποίησης τους, πρέπει να γίνεται σε αλλεργιολογικά ιατρεία από ειδικευμένους αλλεργιολόγους.

Κάθε αλλεργικός ασθενής, έχει το δικό του αλλεργικό προφίλ και συνεπώς χρήζει ειδικό έλεγχο και την ακόλουθη ειδική αντιμετώπιση.

Οι ημιτελείς χειρισμοί από μη-αλλεργιολογικούς ιατρικούς ή παρα-ιατρικούς φορείς με το δόγμα της κλασσική προσέγγισης του “ενός μεγέθους για όλα”, συχνά δεν καταλήγει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, έχοντας κενά στη διάγνωση και στη θεραπεία τους.

Συνεπώς τα αλλεργικά αίτια παραμένουν άλυτα, το ανοσιακό σύστημα του οργανισμού είναι ευάλωτο και η υγεία του ασθενούς είναι επισφαλής.

Η κλινική μας

Στο Precision Medicine Clinic - Allergy Unit συνεργάζονται ιδιώτες αλλεργιολόγοι που εδρεύουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.

Εθνικής Αντιστάσεως 72, Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη 55133

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Ποια είναι η Ιατρική της Ακριβείας ;

Η Ιατρική Ακριβείας (Precision Medicine) έχει οριστεί ως μία νέα προσέγγιση για την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών, όπου εξετάζονται οι γενετικές πληροφορίες, το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής κάθε ασθενούς, με σκοπό τον καθορισμό ειδικών στρατηγικών , έχοντας ως βάση αυτούς τους παράγοντες.

Πως αναλύεται αυτό;

Ως Ιατρική της Ακριβείας (Precision Medicine) ορίζεται η νέα καινοτόμος επιστημονική προσέγγιση για την πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών, που εστιάζει στην παρατήρηση και αξιολόγηση της μεταβλητότητας των ειδικών παραμέτρων, που ορίζουν το σύνολο των μεταβλητών της υγείας και της ζωής του κάθε ατόμου, όπως η γονιδιακή του υπόσταση, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιδρούν σε αυτόν και οι συνθήκες του τρόπου ζωής του.

Που διαφέρει;

Στην αξιολόγηση των ειδικών παραμέτρων , μέσω της Μοριακής ∆ιαγνωστικής και της Ανάλυσης των βιοδεδομένων.

Τι ίσχυε έως τώρα;

Έως την τελευταίες δεκαετίες οι περισσότερες ιατρικές θεραπείες είχαν σχεδιαστεί με πρότυπο τον "μέσο ασθενή" συνοδεύοντας τη γενική προσέγγιση του "ενός
μεγέθους για όλα".
Αυτό είχε ως αντίκρισμα τη χρήση άσκοπων ή και περιττών διαγνωστικών εξετάσεων που αφορούσαν το σύνολο και όχι τον συγκεκριμένο ασθενή, με αποτέλεσμα οι φαρμακευτικές αγωγές που τις συνόδευαν να μην έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Που στοχεύει;

• Στην κατάλληλη επιλογή και στην κατάλληλη εφαρμογή της ειδικής θεραπευτικής αγωγής που είναι για τον κάθε ασθενή.
• Ο στόχος της ιατρικής ακριβείας είναι η στόχευση των κατάλληλων θεραπειών, στους κατάλληλους ασθενείς, την κατάλληλη στιγμή.
• Ο στόχος της ιατρικής ακριβείας είναι η επιδίωξη των ιδανικών θεραπειών, στους κατάλληλους ασθενείς, την ενδεδειγμένη στιγμή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναπνευστικές Αλλεργίες

∆ερματικές Αλλεργίες

Φαρμακευτικές Αλλεργίες

Τροφικές Αλλεργίες

Αλλεργίες στα Υμενόπτερα
(μέλισσα - σφήκα)

Ανοσοθεραπεία

Μενού