Εξειδικευμένη μονάδα Κλινικής και Μοριακής Αλλεργιολογίας στη Θεσσαλονίκη

Το Precision Medicine Clinic αποτελεί το νέο μοντέλο πολυδύναμων ιατρείων της πρωτοβάθμιας υγείας, προσαρμοσμένο στα πλαίσια που ορίζει η έννοια της Ιατρικής Ακριβείας.

Το Allergy Unit εξειδικεύεται στη διάγνωση και αντιμετώπιση των αντιδράσεων υπερευαισθησίας κάθε τύπου αλλεργικών νοσημάτων.

Η Κλινική Αλλεργιολογία με την ενίσχυση των ειδικών εξετάσεων της Μοριακής Αλλεργιολογίας, τη δυνατότητα εφαρμογής ειδικής ανοσοθεραπείας και χρήσης βιολογικών παραγόντων, αποτελεί ειδικότητα της Ιατρικής της Ακριβείας.

Η Αλλεργιολογία είναι μία αυτόνομη αναγνωρισμένη ειδικότητα και δεν αποτελεί μέρος εξειδίκευσης ιατρών άλλων ειδικοτήτων.

Κάθε αλλεργικός ασθενής, έχει το δικό του «μοναδικό» αλλεργικό προφίλ και συνεπώς χρήζει ειδικό έλεγχο και ειδική θεραπεία.

Η διερεύνηση των αλλεργικών υπερευαισθησιών και η ειδική θεραπεία τους, πρέπει να επιτελείται σε αλλεργιολογικά ιατρεία από ειδικευμένους αλλεργιολόγους, ακριβώς όπως ορίζει η ετυμολογία της λέξης.

Η μονάδα μας

Στο Precision Medicine Clinic - Allergy Unit συνεργάζονται ιδιώτες αλλεργιολόγοι που εδρεύουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας.

Βρείτε μας

Εθνικής Αντιστάσεως 72, Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη 55133

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Ποια είναι η Ιατρική της Ακριβείας;

Ως “Ιατρική της Ακριβείας” (Precision Medicine), ορίζεται η νέα προσέγγιση για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών, όπου εξετάζονται οι μεταβολές ειδικών παραμέτρων κάθε ατόμου, όπως οι γενετικές πληροφορίες, το περιβάλλον και οι συνθήκες του τρόπου ζωής του, με σκοπό τη δημιουργία ειδικού πλάνου θεραπείας του ασθενούς.

Πού στοχεύει;

Στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, που είναι για τον κατάλληλο ασθενή, την κατάλληλη στιγμή.

Τι ίσχυε έως τώρα;

Οι ιατρικές θεραπείες είχαν σχεδιαστεί με πρότυπο το "μέσο ασθενή" συνοδεύοντας τη γενική προσέγγιση του "ενός μεγέθους για όλα".

Ποιο ήταν το πρόβλημα;

Η διενέργεια γενικών, άσκοπων, μη συμβατών ή και περιττών διαγνωστικών εξετάσεων, με συχνό αποτέλεσμα την ελλειμματική διάγνωση και άστοχη θεραπεία.

Ποια είναι η Ιατρική της Ακριβείας;

Ως “Ιατρική της Ακριβείας” (Precision Medicine), ορίζεται η νέα προσέγγιση για την πρόληψη και τη θεραπεία ασθενειών, όπου εξετάζονται οι μεταβολές ειδικών παραμέτρων κάθε ατόμου, όπως οι γενετικές πληροφορίες, το περιβάλλον και οι συνθήκες του τρόπου ζωής του, με σκοπό τη δημιουργία ειδικού πλάνου θεραπείας του ασθενούς.

Τι ίσχυε έως τώρα;

Οι ιατρικές θεραπείες είχαν σχεδιαστεί με πρότυπο το "μέσο ασθενή" συνοδεύοντας τη γενική προσέγγιση του "ενός μεγέθους για όλα".

Ποιο ήταν το πρόβλημα;

Η διενέργεια γενικών, άσκοπων, μη συμβατών ή και περιττών διαγνωστικών εξετάσεων, με συχνό αποτέλεσμα την ελλειμματική διάγνωση και άστοχη θεραπεία.

Πού στοχεύει;

Στην επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, που είναι για τον κατάλληλο ασθενή, την κατάλληλη στιγμή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μενού