Τροφική αλλεργία

Η τροφική αλλεργία είναι το αποτέλεσμα της ανοσολογικής απάντησης του οργανισμού απέναντι σε συγκεκριμένο αλλεργιογονικό τρόφιμο.

– Πού οφείλεται;       

Σε υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος μετά από επαφή με τροφικό αλλεργιογόνο.

– Ποια είναι τα συνηθέστερα τροφικά αλλεργιογόνα;       

Υπεύθυνα για το 90% των περιπτώσεων τροφικών αλλεργιών είναι κυρίως:

 • το γάλα
 • το αυγό
 • τα φιστίκια
 • τα σιτηρά
 • οι ξηροί καρποί
 • η σόγια
 • τα ψάρια
 • τα θαλασσινά

– Πώς εμφανίζονται οι αλλεργικές αντιδράσεις (αντιδράσεις υπερευαισθησίας) στις τροφές;

Η αλλεργική αντίδραση ενδέχεται να εμφανιστεί ως:

 • ήπια (κνησμός-φαγούρα του ουρανίσκου).
 • πιο σοβαρή με την εμφάνιση κνιδωτικών εξανθημάτων ή και οίδημα στο πρόσωπο, στο σώμα, στα άκρα.
 • πολύ σοβαρή και απειλητική για τη ζωή, πολύ συστηματική αναφυλακτική αντίδραση και συμπτώματα όπως δύσπνοια, εξανθήματα, γαστρεντερικές διαταραχές, ζάλη και λιποθυμία.

Οι τροφικές αλλεργίες εμφανίζονται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο;

Σημαντικό ρόλο κατέχει ο ανοσολογικός μηχανισμός που ενεργοποιείται όταν εκδηλώνονται, ο οποίος είναι πιθανό κάποια στιγμή να αλλάξει απροειδοποίητα, συνεπώς χρειάζεται ανάλυση και παρακολούθηση από ειδικό αλλεργιολόγο.

Υπάρχει περίπτωση να είμαι μερικές φορές αλλεργικός σε κάποια τροφή και όχι κάθε φορά (η αντίδραση να λειτουργεί όπως ο διακόπτης);       

Στις αντιδράσεις άμεσου τύπου, η αλλεργική αντίδραση επαναλαμβάνεται κατά κανόνα μετά από κάθε επανέκθεση στο συγκεκριμένο αλλεργιογονικό τρόφιμο.

– Υπάρχει περίπτωση η τροφική αλλεργία να εκδηλώνεται κατά διαστήματα και όχι με απόλυτη συχνότητα;

Κάποιες τροφικές αλλεργίες ενίοτε θυμίζουν χημικές αντιδράσεις, στις οποίες είναι απαραίτητος ένας συγκεκριμένος καταλύτης προκειμένου να εκδηλωθούν.

Τον αντίστοιχο ρόλο κατέχουν ορισμένοι συμπαράγοντες που όταν προηγούνται της λήψης της τροφής ή επέρχονται αμέσως μετά, τότε πυροδοτείται η αλλεργική αντίδραση, ενώ όταν αυτοί απουσιάζουν τότε ενδέχεται η ίδια τροφή να καταναλώνεται χωρίς κανένα πρόβλημα.

Πρόκειται όμως για συγκεκριμένο τύπο αντιδράσεων και όχι για όλες.

Πώς επιτυγχάνεται η κατάλληλη διάγνωση της τροφικής αλλεργίας; 

Η σωστή διάγνωση, θα επιφέρει και το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω:

 • έγκυρου αλλεργικού ιστορικού από τον ειδικό αλλεργιολόγο.
 • ειδικών διαμορφωμένων ερωτηματολογίων (προς αποφυγή λαθών και παράλειψης σημαντικής πληροφορίας).
 • διενέργειας των ειδικών δερματικών δοκιμασιών (SPT’s και Prick to Prick tests), για τη διερεύνηση των υπεύθυνων αλλεργιογόνων.

 • ειδικών εξετάσεων της Μοριακής Αλλεργιολογίας, για τον ακριβή εντοπισμό των πρωτεϊνικών επιτόπων των υπεύθυνων αλλεργιογόνων.

Ποιος είναι ο ρόλος της Μοριακής Αλλεργιολογίας στη διάγνωση των αλλεργιών;  

 • ν’ αποδείξει με ακρίβεια το είδος της αντίδρασης.
 • ν’ εντοπίσει με ακρίβεια τους υπεύθυνους πρωτεϊνικούς επιτόπους των τροφικών αλλεργιογόνων που προκαλούν την αντίδραση.

 • να εντοπίσει με ακρίβεια την ειδική κατηγορία πρωτεϊνών (L.T.P.), στην περίπτωση της συμμετοχής των συμπαραγόντων που πυροδοτούν ως καταλύτες την αλλεργική αντίδραση.

 • να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία ειδικού πλάνου διατροφής, για τη μελλοντική προστασία του ασθενούς από κάθε πιθανή διασταυρούμενη αντιδραστικότητα μ’ άλλες τροφές.

Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης για τις τροφικές αλλεργίες; 

 • η διαχείριση των τροφικών αλλεργιών αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων.
 • ο ειδικός Μοριακός έλεγχος μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά για την αποφυγή διασταυρούμενων αντιδράσεων μ’ άλλες τροφές.
 • για ορισμένες τροφές εφαρμόζονται ειδικά πρωτόκολλα επαγομένης ανοχής (Specific Oral Tolerance Induction), που έχουν στόχο την προφύλαξη από τυχαία έκθεση στο αλλεργιογόνο τρόφιμο.
Μενού