Αλλεργικό τεστ (τεστ Αλλεργίας)

Τα αλλεργικά τεστ χρησιμεύουν στον αλλεργιολόγο ως εργαλεία ειδικού ελέγχου , προκειμένου να διερευνήσει με υψηλή ακρίβεια τα αλλεργικά αίτια και ακολούθως να επιλέξει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Είναι πάντοτε αναγκαίο να προηγείται η έγκυρη και λεπτομερής λήψη του αλλεργικού ιστορικού από τον ειδικό αλλεργιολόγο, καθότι οι πληροφορίες που θα του παρέχει είναι εκείνες οι οποίες θα οδηγήσουν στην επιλογή του κατάλληλου αλλεργικού τεστ.

Κάθε ασθενής έχει το δικό του αλλεργικό προφίλ και την προσωπική του αλλεργική σημειολογία, συνεπώς οποιαδήποτε προσπάθεια διερεύνησης και διάγνωσης αλλεργίας χωρίς ιστορικό και μόνο με τα αλλεργικά τεστ, προφανώς θα είναι ελλειπής.

Τα αλλεργικά τεστ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

A) Δερματικές Δοκιμασίες Νυγμού (Skin Prick Test)-(Prick to Prick test)-(IntraDermal test)

B) Επιδερμικές δοκιμασίες δια της επικολλήσεως (Atopy Patch Tests)

Γ) Εργαστηριακό έλεγχο με αιματολογικές εξετάσεις για τον έλεγχο ειδικών IgE αντισωμάτων, με τις μεθόδους Immunocap και R.A.S.T. (radioallergosorbent test)

Δ) Διευρυμένο εργαστηριακό έλεγχο με μία μόλις εξέταση, σε αναλυτές με τεχνολογία Biochip, για την ανίχνευση μεγάλου αριθμού ειδικών IgE αντισωμάτων.

Ε) Στον ειδικό εργαστηριακό έλεγχο με Μοριακή Διάγνωση (Component Resolved Diagnosis).

ΣΤ) Στην εφαρμογή ειδικών πρωτόκολλων ελέγχου διέγερσης των Βασεόφιλων (Basophil Activation Test), με την μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής (L.A.S.E.R. και ανιχνευτές φθορισμού).

Οι Δερματικές Δοκιμασίες Νυγμού (Skin Prick Test)

Οι Δερματικές Δοκιμασίες Νυγμού (Skin Prick Test), γίνονται με τη μέθοδο του νυγμού με σκαρφίδα στο σημείο του δέρματος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί τα εκχυλίσματα των αλλεργιογόνων.

Πιο αναλυτικά:

 • Πριν την εξέταση, ο ασθενής ενημερώνεται για τα αλλεργιογόνα στα οποία θα πραγματοποιηθεί έλεγχος.
 • Σε ειδικά διαμορφωμένο έντυπο, παρουσιάζεται λεπτομερής απεικόνιση όλων των υπό διερεύνηση αλλεργιογόνων, σύμφωνα με το ιστορικό του και την κλινική του σημειολογία.

Για τη διερεύνηση ιστορικού της Αλλεργικής ρινίτιδας και του Αλλεργικού άσθματος, εφαρμόζεται έλεγχος σε εποχικά και ολοετή αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος.

Για τη διερεύνηση ιστορικού τροφικής αλλεργίας, ο έλεγχος επικεντρώνεται στα προς έρευνα τροφικά αλλεργιογόνα.

Τα εκχυλίσματα των αλλεργιογόνων εμπεριέχονται μέσα σε ειδικά συσκευασμένα διαλύματα και διατηρούνται στις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας πριν και μετά από κάθε εξέταση.

Ο αλλεργιολόγος τοποθετεί μικρή ποσότητα των εκχυλισμάτων (με την μορφή σταγόνας) σε διαφορετικά σημεία του δέρματος.

Με σκαρφιστήρα προκαλεί ένα απαλό νυγμό, που επάγει την άμεση επαφή του αλλεργιογόνου με το δέρμα.

Η διαδικασία της εξέτασης είναι ανώδυνη και διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

Η εμφάνιση δερματικού πομφού στο σημείο επαφής των εκχυλισμάτων με το δέρμα, αποτελεί θετική απάντηση στο τεστ και είναι εκείνη που στελεχώνει τη διάγνωση.

Τα αποτελέσματα του τεστ δίνονται στον ασθενή, με επακριβή αποτύπωση και καταγραφή των διαστάσεων του δερματικού πομφού που σχηματίζεται.

Επιδερμικές δοκιμασίες δια της επικολλήσεως (atopy patch tests)

Στις περιπτώσεις επιβραδυνόμενου τύπου υπερευαισθησιών, το αλλεργικό τεστ γίνεται με τις επιδερμικές δοκιμασίες δια της επικολλήσεως (atopy patch tests).

Πραγματοποιείται με την επικόλληση ειδικών αυτοκόλλητων πάνελ που περιέχουν τα εκχυλίσματα των αλλεργικών ουσιών που είναι προς διερεύνηση.

Ο έλεγχος αφορά αλλεργιογόνες ουσίες που βρίσκονται σε υλικά του περιβάλλοντος και εμπορικά προϊόντα της καθημερινής χρήσης με τις οποίες έρχεται σε επαφή ο ασθενής.

Η πλήρης διαδικασία του ελέγχου (εφαρμογή – ανάγνωση αποτελεσμάτων) είναι ανώδυνη και διαρκεί συνολικά διάστημα πέντε ημερών.

Εργαστηριακός έλεγχος

Στο πλαίσιο ελέγχου της διερεύνησης των αλλεργικών παθήσεων, χρησιμοποιείται ο εργαστηριακός έλεγχος με αιματολογικές εξετάσεις.

Ανάλογα με την μέθοδο της εξέτασης , ο ρόλος που επιτελούν είναι είτε επικουρικός για τη διάγνωση, είτε ειδικός για την τελική διάγνωση και τη ανοσοθεραπεία των αλλεργικών παθήσεων.

Η διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων για τη διερεύνηση των ειδικών IgE ανοσοσφαιρινών, πρωτοξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 μέσω της μεθόδου R.A.S.T.

Από το 1990, οι περισσότερες επιστημονικές μελέτες ξεκινούν να εφαρμόζουν τη μέθοδο ImmunoCAP, αντί της μεθόδου R.A.S.T.

Από το 2010 εμφανίζονται τα πρώτα μοντέλα αναλυτών με biochip, τα οποία έχουν τη δυνατότητα με μία αιματολογική εξέταση να ανιχνεύσουν μεγάλο αριθμό αλλεργιογόνων, η οποία αποδίδει συνδυασμό πληροφοριών για το αλλεργικό προφίλ πολυ-ευαισθητοποιμένων αλλεργικών ασθενών.

Τα τελευταία έτη ο αλλεργιολογικός εργαστηριακός έλεγχος ενισχύεται από τη Μοριακή Διάγνωση (Component Resolved Diagnosis), όπως και από τη δυνατότητα εφαρμογής ειδικών πρωτόκολλων ελέγχου διέγερσης των Βασεόφιλων (Basophil Activation Test), με την μέθοδο της κυτταρομετρίας ροής (L.A.S.E.R. και ανιχνευτές φθορισμού).

Ιατρική Ακριβείας (Precision Medicine)

Πλέον στην εποχή της Ιατρικής Ακριβείας (Precision Medicine), ο ειδικός Αλλεργιολόγος με τη δυνατότητα χρήσης του ειδικού εργαστηριακού ελέγχου μπορεί να διερευνήσει με υψηλή ακρίβεια τα αίτια:

 • Στις αναπνευστικές αλλεργίες (Αλλεργική ρινίτιδα – Αλλεργικό άσθμα)
 • Ανιχνεύει με ακρίβεια τα πρωτεϊνικά μέρη των αερο-αλλεργιογόνων που ευθύνονται για τις αλλεργικές εκδηλώσεις.
 • Προσφέρει ασφαλή πληροφόρηση για την πιθανή διασταυρούμενη σχέση μεταξύ των αερο-αλλεργιογόνων και των αλλεργιογόνων των τροφών που φυλογενετικά συγγενεύουν.
 • Παρέχει πλήρη ενημέρωση στις περιπτώσεις των πολυ-ευαισθητοποιημένων αλλεργικών ασθενών.
 • Δίνει την απαραίτητη ειδική πληροφόρηση για την επιτυχημένη έναρξη της θεραπείας απευαισθητοποίησης από τα υπεύθυνα αερο-αλλεργιογόνα που προκαλούν τα συμπτώματα (ανοσοθεραπεία).

Στις τροφικές αλλεργίες :

 • Εντοπίζει με ακρίβεια τα πρωτεϊνικά μέρη των τροφικών αλλεργιογόνων που ευθύνονται για τις αλλεργικές εκδηλώσεις.
 • Προσφέρει ασφαλή πληροφόρηση για την πιθανότητα εμφάνισης αλλεργικών αντιδράσεων από την κατανάλωση άλλων τροφών, λόγω φυλογενετικών διασταυρώσεων μεταξύ των τροφικών αλλεργιογόνων.
 • Παρέχει πλήρη ενημέρωση στις περιπτώσεις πολύ-ευαισθητοποιημένων αλλεργικών ασθενών.
 • Δίνει την ειδική πληροφόρηση για την εντόπιση της ειδικής κατηγορίας τροφικών αλλεργιών (σύνδρομο L.T.P.), όπου  συμπαράγοντες λειτουργούν ως καταλύτες για την αλλεργική αντίδραση.

Στις περιπτώσεις αλλεργίας σε νυγμό εντόμων :

Παρέχει την ασφαλή ενημέρωση για πιθανή διπλή ευαισθητοποίηση μεταξύ των δηλητηρίων (σε μέλισσα και σφήκες).

Προσφέρει την απαραίτητη ειδική πληροφόρηση για την ασφαλή έναρξη θεραπείας απευαισθητοποίησης στο δηλητήριο των υμενοπτέρων (ανοσοθεραπεία) .

Δίνει την αξιόπιστη πληροφόρηση για την πραγματική ευαισθητοποίηση στο δηλητήριο και όχι σε πιθανή ανάμειξη των πρωτεϊνών με τμήματα άλλων συστατικών (Cross-Reactive Carbohydrate Determinant’s), όπως συνέβαινε με άλλες διαγνωστικές μεθόδους.

Μενού