Κνίδωση

Η κνίδωση αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή αλλεργικής δερματοπάθειας και εμφανίζεται στο 20% περίπου του γενικού πληθυσμού.

– Με ποιο τρόπο εμφανίζεται;

 • Με δερματικά εξανθήματα-πομφοί (γνωστά ως πετάλες, νησίδια ή καντήλες).
 • Με έντονο και ενοχλητικό κνησμό (φαγούρα).
 • Ενδέχεται να συνοδεύεται από αγγειοοίδημα (πρήξιμο) σε μέρη όπως το πρόσωπο και του σώμα.

– Πόσο διαρκούν τα κνιδωτικά εξανθήματα;

 • Η εκδήλωση των εξανθημάτων που θα εμφανιστούν στα αρχικά σημεία είναι παροδική και διαρκεί συνήθως μέχρι 24 ώρες.
 • Συνήθως ακολουθεί εκδήλωση νέων εξανθημάτων σ’ άλλα σημεία του σώματος μετά την αποδρομή των πρώτων, αποκτώντας έτσι τον χαρακτηρισμό μιας συνεχούς επιδρομής.

– Πόσα είδη  κνιδώσεων υπάρχουν;

 • Η κνίδωση διαχωρίζεται σε δύο μορφές, στην οξεία και χρόνια κνίδωση.

– Ποια είναι τα αίτια εκδήλωσης της οξείας μορφής κνίδωσης;

 • Στην οξεία κνίδωση τα αίτια είναι κυρίως οι λοιμώξεις (κυρίως οι ιογενείς), οι τροφικές αλλεργίες, οι φαρμακευτικές αλλεργίες και τα περιστατικά νυγμών από έντομα.

Ποια είναι τα αίτια εκδήλωσης της χρόνιας κνίδωσης;

Στη χρόνια μορφή της νόσου, τα αίτια ποικίλουν και συνήθως χρειάζεται εκτενής εργαστηριακός έλεγχος.

 • Συνήθως εμφανίζεται εντός των πλαισίων ενεργοποίησης αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως σε παθήσεις του θυρεοειδούς (π.χ. Θυρεοειδίτιδα Hashimoto).
 • Σε παρασιτικές λοιμώξεις (π.χ. Helicobacter Pylori).
 • Ως αποτέλεσμα της επίδρασης φυσικών παραγόντων στον οργανισμό.
 • Σε μεγάλο ποσοστό παραμένει αδιάγνωστη και ονομάζεται ιδιοπαθής.

– Πώς διαχωρίζεται η οξέα από τη χρόνια μορφή της κνίδωσης;

Αν τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερο από 6 εβδομάδες, τότε πλέον η κνίδωση έχει περάσει στη χρόνια μορφή της νόσου.

Η χρόνια κνίδωση διακρίνεται με τη σειρά της σε δύο τύπους:

 • στη χρόνια αυθόρμητη κνίδωση.
 • στις φυσικές (επαγώγιμες) κνιδώσεις από φυσικά αίτια.

– Ποια είναι τα αίτια εμφάνισης των φυσικών κνιδώσεων;

Οι φυσικές κνιδώσεις προκαλούνται μετά από επαφή με φυσικό παράγοντα ή φυσικό ερέθισμα, όπως είναι η θερμότητα, το ψύχος, η πίεση, η δόνηση, το ηλιακό φως και η επαφή με το νερό.

Πώς επιτυγχάνεται η καλύτερη διάγνωση;

 Η σωστή διάγνωση, θα επιφέρει και το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσω:

 • Έγκυρου αλλεργικού ιστορικού από τον ειδικό αλλεργιολόγο.
 • Ειδικών διαμορφωμένων ερωτηματολογίων (προς αποφυγή λαθών και παράλειψης σημαντικής πληροφορίας).
 • Ειδικών διαγνωστικών τεστ για όλες τις περιπτώσεις των φυσικών (επαγώγιμων) κνιδώσεων.

Υπάρχει κατάλληλη θεραπεία;

 • Η θεραπευτική αγωγή που εφαρμόζεται  σε όλες τις μορφές χρόνιας κνίδωσης εξαρτάται από την ένταση, τον αριθμό και τη συχνότητα εμφάνισης των κνιδωτικών εξανθημάτων.
 • Η κατάλληλη θεραπεία εφαρμόζεται βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων θεραπείας:
  α) Με συντηρητική αγωγή για την ύφεση των συμπτωμάτων.
  β) Με τη χρήση βιολογικών παραγόντων (μονοκλωνικών αντισωμάτων).
Μενού